Snørr, hoste og feber - her er oversikten

Snørr, hoste og feber - her er oversikten
Dette er nå aktuelt for både barn og voksne. Hva skal man gjøre når det er feber på gang?
Av Barnelege Jon Steen-Johnsen

Vi kaller det i utgangspunktet forkjølelse, selv om det hos mange av barna fører til både ørebetennelse, halsesyke, bronkitt og pustebesvær. Tidligere visste vi ikke hva årsaken var, derfor kalt forkjølelse. Nå vet vi at det som forårsaker sykdom er virus eller bakterier. Det er også vist at når vi fryser på beina senkes temperaturen i hals-slimhinnen. Kanskje gjør dette at smittestoffene som er kommet dit, får bedre "tak". Mange tror at trekk kan spille en utløsende rolle. Kunnskapen om udyrene som gir oss plager har stadig blitt mere omfattende. Nå kjenner vi etterhvert navnene på kanskje de fleste virus og bakterier som går til angrep på oss! 

Hva skyldes plagene?

Det er smittestoffer som møter oss alle. Enkelte virus kommer som epidemier, andre finnes mer permanent i miljøet. Både bakterier og virus smitter stort sett ved dråpesmitte (hoste-nysing). De fleste luftveisinfeksjonene skyldes virus (kanskje 90% hos barna), men bakterier som bl. a. heter streptococc A, hemophilus influenza, pneumococcer eller mycoplasma kan medføre betydelig sykdom. 

De siste 50 åra har vi fått nye metoder til å påvise mikroorganismer. Det har kommet kunnskap om mange virustyper som gir sykdom i luftveiene. De har fått navn som Rhinovirus, Coronavirus, Influenzavirus A og B, Parinfluenza-virus, Adenovirus, RS virus, som kan gi alvorlig lungesykdom hos de minste barna.  

Ved å oppdage forskjellige virus har vi lært hvordan de oppfører seg, hvor smittsomme de er og hva vi eventuelt kan gjøre for å forebygge eller behandle. Sykdommene disse virusene påfører oss likner svært på hverandre.

"Nye virus"

Vi leser i media om nye virus. Data-virus er menneskeskapt og kan gjøre tilværelsen sur. Mer bekymringsfullt er det når vi hører om nye virus som er potensielt farlige for mennesker. I løpet av de siste 10 årene har vi fått vite om både Metapneumovirus (hMPV) og Bocavirus.

Forskerne begynte å undersøke halsprøver fra barn, og etterhvert er det kommet fram at hMPV er vanlig. Prøver (lagrede gamle blodprøver) viste at ved 1 års alder har allerede 25% av barna hatt slik infeksjon. Når barna når skolealder har kanskje alle vært infisert av dette nye virus. Mye kan tyde på at en del får viruset uten å bli syke. Andre blir forkjølet, mens noen barn kan få lungebetennelse og sykdommer av samme type som RS-virus forårsaker. Hos voksne ser det ut til å forårsake ca. 6% av forkjølelses-sykdom. I 2003 ble mange skremt av SARS virus som kunne gi alvorlig lungebetennelse og i 2009 ble store deler av verden satt i alarmberedskap pga. svineinfluensa-virus, (H1N1). Folkehelsa

Nye typer virus kan oppstå, men mange av de sykdommene vi allerede har skyldes virus som har vært der. Vi har bare ikke kunnet påvise det eller hatt noe navn på det.

Hvilke symptomer gir disse mange virusene?

Både de virus vi lenge har kjent navn på og de typene forårsaker sykdommer som kan virke helt like. Hos voksne lager såvel RS virus som hMPV og Boca-virus forkjølelser. Hos spebarn og småbarn KAN de samme virus lage bronkitter og lungebetennelser hos noen få, sjelden med behov for sykehusinnleggelse. Flere av disse virusene fører til sår hals, øreverk og bihulebetennelse. Rhinovirus kan utløse astmaproblemer hos disponerte småbarn. Både falsk krupp og lungebetennelser kan være forårsaket av forskjellige virustyper. Hos barna gir virussykdommene ofte feber, tildels høy feber i noen dager.

Noen ganger vil virus-sykdommen litt ut i forløpet bane vei for en tilleggs-bakterieinfeksjon. Da kan det være aktuelt med antibiotika–behandling.Virus er imidlertid ikke påvirkelige av antibiotika.

Gravide skal ikke ha feber over 38,5 grader, så ta da paracet for å få feberen ned. Evnentuelt ta en tur til lege for en vurdering om feberen da ikke går nok ned.  

Den samme virus-sykdom flere ganger!

Mange bakterier og virus angriper og gir sykdom som etterlater motstoffer (antistoffer). Disse hindrer at vi blir syke med samme virus påny. Slik er det med barnesykdommene. Når det gjelder luftveisvirusene har hvert virus (med samme navn) mange undergrupper. Stadig er det nye varianter som møter oss. Kroppen greier derfor ikke å hindre angrep med "søsteren" til det forrige forkjølelsesvirus.

Kan vi forebygge?

I dag finnes det ikke mulighet for vaksinasjon mot forkjølelses-sykdommer. Man har prøvet å få til vaksine mot RS infeksjon, men enda ikke fått til et produkt som er brukbart. Barnevaksinasjonsprogrammet beskytter barna godt mot en rekke alvorlige infeksjoner. Fokehelsa

Den eneste vanlige virussykdom hvor vaksine har ganske god effekt er influensa. De fleste barn og voksne tåler imidlertid influensa. Det er i Norge anbefalt at influensavaksinen er aktuelt for eldre mennesker og kronisk syke barn.  

Alternativ medisin har synspunkter på at såvel Solhatt-produkter, C-vitamin i store doser eller andre produkter har betydning som forebygging. Etter min kunnskap er det ved omfattende forskning dessverre ikke holdepunkter for at slike ting hjelper, men her strides faggruppene!

Hva kan hjelpe det syke barnet? 

Det er ikke så veldig mye å gjøre med forkjølelser! Nesedråper—enten saltvann eller medisinske dråper brukt etter bruksanvisning, kan hjelpe Feber hos barn skal ikke vanligvis behandles med febernedsettende medisin, men er barnet plaget er det OK med paracetamol etter angitt dose. Hostemedisin med eller uten resept har engentlig ikke stor betydning, det helbreder ikke, men kan lindre. Det febersyke barn gjør mange bekymret, men bruk av antibiotika er sjelden nødvendig. 

Når skal du søke hjelp?

Forkjølelse, feber og hoste kan godt vare i 3-4 dager uten at barnet trenger lege-vurdering. Dette forutsatt at barnet er noenlunde pigg. Men hvis barnet virker annerledes, ikke gir naturlig kontakt eller virker besværet skal du søke hjelp hos lege med en gang. 

Legeforeningen advarer mot efedrin til små barn

 

Lykke til i møte med sesongens virus og bakterier!

Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}