Kan gravide jakte og skyte?

Kan gravide jakte og skyte?
gravid med rifle
Damer går på jakt og damer blir gravide og kan man skyte? Kan lyden, rekylen eller blyet skade babyen? Det er et spørsmål jeg får med jevne mellomrom, særlig om høsten til elgjakta!
Av Jordmor Siri

Kan avfyring av skudd skade babyen?
Dette er det både kvinnelige jegere, men også kvinner i politiet og militæret som lurer på. For å finne svaret hørte jeg en venninne av meg som drive med elgjakt hvert år, hun hadde gått til anskaffelse av lyddemper, kreativt og nok en god investering når det gjelder babyens hørsel. Fra ca uke 16 kan nemlig babyen høre, og skudd er høy lyd også inne i magen selv om babyen er omgitt av fostervann. Tenker man seg skudd fra en maskinpistol blir det ennå mer lyd. 

 

 

Norges Jeger og Fisker Forbund (NJFF)

Vidar Nilsen, jaktkonsulent i NJFF,  sier at dette er et område hvor det ut i fra vår kunnskap ikke finnes noe entydig svar. Risikofaktorene knyttet til skyting dreier seg i hovedsak om støy og bly.

Innendørs skyting med pistoler og finkalibrede rifler (22LR), hvor det ofte benyttes blyprosjektiler, kan utgjøre en risiko (blydamp/-støv) om ventilasjonen er for dårlig, og bør unngås. Utendørs skyting med rifle og hagle er i denne sammenheng ansett som uproblematisk (det er forbud mot bruk av blyhagl i Norge).

Når det gjelder støy, så må en ta hensyn til både det enkelte skuddets lydtrykk og den totale mengden støy en utsetter fosteret for. Vi vil anta at den gravides påkledning også vil ha betydning for hvor mye støy fosteret utsettes for.

På NJFF sine sider kan du lese mer om bly i ammunisjonen og potensielle skadevirkninger av bly. Ikke spis kjøtt rundt sårkanalen fra elg, hjort, villrein, rådyr og dåhjort som er felt med blyammunisjon dersom kjøttet ikke er korrekt renskåret.  

I den grad det finnes retningslinjer for graviditet og skyting (f.eks. i politiet), så skal utendørs skyting de tre første månedene av svangerskapet være greit. Etter ca uke 16 er fosterets hørsel utviklet, slik at da kan den høre skuddene bedre. Men det er lite forskning gjort på dette. 

 

Les mer om jakt, ammunisjon og behandling av kjøtt på NJFF sine sider

 

Gravide og vilt

Gravide bør ikke behandle viltkjøttet direkte da de kan bli smittet av toxoplasmose og listeria. To sykdommer som kan være skadelige for fosteret i magen. 

 

Les Matportalens side om toxoplasmose og hjortekjøtt her

 

Her kan du lese mer om håndhygiene og elgjakt fra Matportalen.no

 

Publisert Tirsdag 25. september, 2018
 
Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}