Løfting gir større risiko for bekkenløsning

Løfting gir større risiko for bekkenløsning
Risikoen for bekkenløsning økes dersom den gravide har arbeid som innebærer løfting, særlig om det er daglige løft på 11-20 kg. Tall fra en dansk undersøkelse viser dette. Tallene baserer seg på data fra 50 000 danske kvinner.
Av Jordmor Siri

Ny dansk forskning viser at færre ville fått bekkenløsning med gangbesvær, dersom alle gravide fikk slippe å ta løft på jobben. Omlag 4 % av alle tilfeller av bekkenløsning med gangbesvær kan forebygges på denne måten.

Studien bygger på data fra ca. 50 000 danske kvinner som deltok i The Danish National Birth Kohort ("Bedre Sundhed for Mor og Barn").

I mai 2012 publiserte tidsskriftet Scandinavian Journal of Work, Environment & Health artikkelen "Occupational lifting and pelvic pain during pregnancy: a study within the Danish National Birth Cohort".

Artikkelen kan leses her på Pubmed

Denne studien er basert på data fra 1996-2002 fra The Danish National Birth Kohort.

De gravide ble intervjuet over telefon én gang mens de var i 12.-16. svangerskapsuke.

Så ble de igjen intervjuet når babyen var ca. 6 måneder gammel og stilt følgende spørsmål:

"I løpet av svangerskapet eller kort tid etter fødselen, hadde du bekkenløsning som var slik at du opplevde gangbesvær?"

De som svarte ja på dette spørsmålet ble definert som å ha bekkenløsning.

Studien viste at alle gravide som rapporterte at deres arbeid innebar å løfte, hadde større risiko for å få bekkenløsning.

Å daglig løfte 11–20 kg. tunge løft og enda tyngre løft på over 20 kg. var assosiert med økt risiko.

Høyeste risiko for å få bekkenløsning med gangbesvær hadde de som løftet over 20 kg. tunge løft.

I Norge er det i stigende grad fokus på tilrettelegging på arbeidet for gravide, så om du jobber i barnehage eller andre steder der det er mye løft, ta en prat med sjefen din. De fleste IA bedrifter har tilbud om samtaler med jordmor, ansatt og sjef der man ser på bruk av tilretteleggings tiltak som skulder ved skulder, bruk av feks stellebord/arbeidspulter som kan heves og senkes eller svangerskapspenger. 

Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}