Neste ekspertsvar

Er du redd for partneren din eller andre?

 Er du redd for partneren din eller andre?
Er du noen gang redd i eget hjem? Er du redd for partneren din eller andre? Dette er spørsmål som jordmor, fastlege og gynekolog skal stille til gravide i Norge. Helsedirektoratet har vedtatt nye nasjonale faglige retningslinjer når det gjelder "vold og seksuelle overgrep mot gravide".

Helsedirektoratet har bestemt at helsepersonell som ledd i svangerskapsomsorgen stiller spørsmål til alle gravide kvinner for å avdekke vold og seksuelle overgrep. Der det er nødvendig bør kvinnen spørres ved flere svangerskapskontroller.  

Helsedirektoratet vil at kvinner bør få individuell oppfølging når vold og seksuelle overgrep avdekkes, og de må få mulighet til å være med på å bestemme tiltak og hjelp. For risikovurdering og sikkerhetsarbeid bør helsepersonell samarbeide tverrfaglig, og anvende kommunale handlingsplaner for vold i nære relasjoner.

Kompetanse hos helsepersonell
"Det er viktig at helsepersonell har grunnleggende kunnskap og kompetanse om vold og seksuelle overgrep, samt avdekking av vold og oppfølgning av utsatte for vold", heter det i meldigen "Vold i nære relasjoner".  Det anbefales at helsepersonell i svangerskapsomsorgen gir informasjon til alle gravide og deres partnere om helsekonsekvenser ved vold og seksuelle overgrep, på generelt grunnlag).

Forslag til spørsmål
"De fleste kvinner opplever det som positivt å få spørsmål om vold og seksuelle overgrep i
svangerskapsomsorgen; herunder å bli spurt flere ganger i løpet av graviditeten", skriver direktoratet i høringspapirene. Når helsepersonell spør om vold og seksuelle overgrep mot gravide kan det være hensiktsmessig å understreke at dette er noe alle gravide spørres om, da voldserfaringer kan ha konsekvenser for helse og livskvalitet til mor og det ufødte barnet.

Eksempler på spørsmål som du kan få
- Er du noen gang redd i eget hjem?
- Er du redd for partneren din eller andre?
- Blir du noen ganger ydmyket av partneren din, tidligere partnere eller andre?
-Blir du nedverdiget offentlig, hindret i å møte venner eller gjøre ting du ønsker?
- Har du noen gang blitt slått, sparket eller på andre måter angrepet fysisk?
- Har noen gjort noe seksuelt mot deg som du ikke har ønsket?
-Har noen i løpet av det siste året gjort deg bekymret for tryggheten til barna dine?
-Har du selv vært voldelig mot nær familie?

Hva er vold?
Verdens Helseorganisasjon WHO definerer partnervold som enhver handling innenfor en nær relasjon som forårsaker fysisk, psykologisk eller seksuell skade i et parforhold. Atferden inkluderer fysisk vold, psykiske overgrep, slik som trusler, nedverdigelse og ydmykelser, og voldtekt og andre former for seksuell tvang. Partnervold kan også innebære kontrollerende atferd; -for eksempel å isolere partneren fra familie og venner, overvåke partnerens bevegelser og gi den begrenset tilgang til informasjon og assistanse. Når overgrep skjer gjentatte ganger i det samme forholdet, omtales ofte fenomenet som «mishandling».

Hvis du blir utsatt for vold bør du snakke med jordmor eller fastlegen din om dette. Dinutvei.no er også et nettsted som viser deg steder du kan få god hjelp. 

Les "Vold i nære relasjoner" fra Helsedirektoratet selv ved å følge denne lenken
 

Publisert Fredag 13. oktober, 2017
 

Les mer om:

helsemammavold
Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}