Kanskje du skal være hjemme på ferie?

Kanskje du skal være hjemme på ferie?
De to myggartene som sprer Zikavirus finnes også i deler av Syd-Europa, ved Svartehavskysten, og andre varme land i regionen. Noe å ta med i vurderingen av en ny graviditet.
Av Jordmor Siri

WHO går nå ut med en analyse av hvor sannsynlig det vil være at man blir utsatt for Zikavirus i enkelte land i Europa på lik linje med land i Sør- og Nord Amerika. 

Myggartene som sprer Zikaviurset er Aedes albopicuts og Aedes Aegypti, den siste arten med størst sjanse for å overføre Zikaviruset, finnes i en del land i Europa. Zikasmitte kan føre til mikrokefali hos fostere (= liten eller manglende hjerne) og også sykdommen Guillain-Barré Syndrom hos voksne og barn. Man ser desverre en økning av Guillan-Barré Syndrom både hos voksne og barn der Zikaviruset har vært en stund. Det gjelder ikke mange barn, men noen, sier WHO i en pressemelding fra mars 2016.
Her er den siste oppdateringen fra WHO, 7. juli 2016

Det er særlig 18 land i Europa man anser som mulige land der man kan bli smittet og disse landene er: 

 • Frankrike 
 • Italia
 • Malta
 • Kroatia
 • Israel
 • Spania
 • Monakko
 • San Marino
 • Tyrkia
 • Hellas
 • Sveits
 • Bulgaria
 • Romania
 • Slovenia
 • Georgia
 • Albania
 • Bosnia og Herzegovina
 • Montenegro
 • Madeira har noen områder der smitte kan forekomme
 • Svartehavskysten, særlig den nord-østlige delen har en høy sjanse for Zika virus smitte. 

Folkehelseinstituttet advarer gravide mot å reise til land med utbrudd eller økende forekomst av Zikavirus. Her kan du se deres svar og informasjon om zikavirus

Hvor mye smitte det blir, avhenger av de forskjellige landene og deres kapasitet til å håndtere et utbrudd, slik man har sett det i Sør-Amerika.

Denne risikoanalysen fra WHO har heller ikke tatt hensyn til at Zikaviruset kan overføres ved seksuell kontakt.

Pr 15. april 2016 har man ved ECDPC (the European Centre for Disease Prevention and Control) reigstrert 409 tilfeller med Zikavirus som kom utenfra Europa og til regionen. Av disse var 23 gravide. Disse representerer smittespredningsfaktorer i Europa. Det er pt ikke rapportert at disse har smittet andre, men man regner med at lignende tilfeller der reisende har med seg Zikavirus til sommeren, vil kunne være en smittekilde via mygg eller sex. Folkehelseinstituttet og WHO vil fortløpende gjøre en risikovurdering og komme med anbefalinger i forhold til dette videre fremover. 

Foreløpig finnes ingen av disse myggartene i Norge, så man kan ikke bli smittet av mygg her til lands. Men man kan bli smittet dersom man har sex med en person som er aktivt smitteførende. Inkubasjonstiden er 3-12 dager. Folkehelseinstituttet fraråder graviditet, i to måneder, og sex uten bruk av barriereprevensjon i 6 måneder etter at man har vært i område med mulig Zikasmitte. 

Kilder:
Siste oppdatering fra WHO om Zikavirus

WHO om Zika i Europa

Folkehelseinstituttet om Zika og gravide

Folkehelseinstituttets spørsmål og svar om sikavirus

NHI om Guillan-Barré syndrom

Helsebiblioteket.no/barnelegeforeningen om Guillan-Barré hos barn

WHO pressemelding 22. mars 2016 om økningen av Zikavirus smitte som kan gi Mikrokefali hos fostere og Guillan-Barré Syndrom hos barn og voksne. 

Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}