Kjenn liv - en hjelp til gravide for å følge med på barnets bevegelser

Kjenn liv - en hjelp til gravide for å følge med på barnets bevegelser
Mange gravide er usikre på hvor mye babyen skal sparke og bevege seg. Hvordan kan jeg vite at babyen har det bra inni magen? Hva gjør jeg hvis jeg er bekymret for lite liv?

Den nye nettsiden Kjennliv.no skal hjelpe gravide til å følge med på barnets bevegelser.

Gravides egen opplevelse det viktigste målet
Å kjenne at babyen sparker og beveger seg inne i magen er tegn på at den trives. Hvis babyen begynner å bevege seg mindre, eller bevegelsene blir svakere, kan dette bety at babyen ikke har det så bra. Da er det viktig å oppsøke hjelp raskt. Den som best kan følge med på livet i magen, er den gravide selv.

Forskning har ikke funnet et objektivt mål på hva som er normal fosteraktivitet. Det er kun den gravide som vet hvordan sitt barn rører seg og dermed kan vite hva som er normal aktivitet.

På helsekort for gravide står det at jordmor skal spørre den gravide om hun har kjent liv. Men det står ikke hvordan jordmor skal informere om dette, ei heller hvordan de gravide kan følge med på babyens daglige bevegelser. På kjennliv.no får den gravide tips til ulike måter å gjøre dette på samtidig som du lærer hva du skal gjøre dersom du opplever endring og lite liv.


Ikke sammenlign deg med andre gravide

Mange gravide sammenligner seg med andre gravide. Dette er ikke et godt mål og kan økte bekymringen. Det er stor forskjell på hvordan babyer beveger seg og hvor ofte de sparker.  Du må finne ut hva som er normalt for ditt barn for å kunne følge med på hvordan barnet har det. Da kan du raskt merke dersom bevegelsene blir færre eller svakere.


Du blir tryggere av å følge med

Flere studier har vist at gravide ikke blir mer engstelige, men heller tryggere av å vite hvordan de kan følge med på sitt barns bevegelsesmønster. De opplever at de blir styrket i egne vurderinger og fikk økt følelse av kontroll.

Gravide som følger med på bevegelsene i magen har også en sterkere tilknytning til barnet når det blir født. Dette kan være en styrke i nyfødtperioden.


Lite liv en risikofaktor

Lite liv i magen er forbundet med økt risiko for at barnet er veksthemmet, er lite i forhold til hvor gammelt det er, at morkaken ikke fungerer optimalt eller sykelighet. Det aller viktigste kjennetegnet på «for lite liv i magen» er at den gravide selv tydelig kjenner at barnet sparker mindre eller at bevegelsene mister kraft og styrke. De aller fleste som opplever en episode med mindre bevegelser fra barnet i magen har likevel ukompliserte svangerskap og føder friske barn.

Ved å reagerer raskt ved opplevd mindre liv, kan man forebygge dødfødsler. Derfor er det viktig å ta raskt kontakt med fødeavdelingen derom du opplever at babyen i magen bevegelser seg mindre. Du bør ikke «sove på det» og vente til neste dag.

Over 200 barn dør i dødfødsel hvert år i Norge. Med den nye informasjonskampanjen "Kjenn liv" og nettsiden Kjennliv.no håper Landsforeningen uventet barnedød (LUB), som står bak kampanjen, at flere av disse barna kan reddes.


Ulike måter å følge med

Ved å sette av litt tid hver dag til å kjenne etter spark og bevegelser, blir du kjent med ditt barns bevegelsesmønster. Det er flere måter å gjøre dette på. Ved å daglig telle spark eller sette av tid til å kjenne etter barnets bevegelser, blir du mer oppmerksom og følsom overfor barnet. Dette bidrar til at du raskt kan oppdage endringer og søke hjelp.

Begynn registreringen fra uke 28, da har de fleste babyer etablert et regelmessig bevegelsesmønster.


Ikke mindre aktivitet på slutten

Det er en farlig myte at aktiviteten går ned mot slutten av svangerskapet. Derfor er et viktig budskap på kjennliv.no at aktiviteten ikke skal gå ned og kraften i bevegelsene ikke skal avta mot slutten. Gravide må vite at aktiviteten skal fortsette med like stor frekvens og styrke helt frem til fødselen.
 

Solid faglig forankret

Kjennliv.no er solid forankret i forskningen. Både norsk og internasjonal forskning og retningslinjer viser at økt oppmerksomhet på fosteraktivitet bidrar til bedre og raskere gjenkjennelse av endring og lite liv. I Storbritannia, Australia, USA er det allerede laget lignende sider som Kjennliv.no under navnet Kicks Count, Still Aware og Count the Kicks etc. Nå har Norge fått sin egen norske versjon.

 

Kjennliv.no lærer gravide:

- Hvordan kan du følge med på babyens bevegelser?
- Hva er lite liv i magen?
- Hva gjør du om du opplever lite liv?
- Den farlige myten om mindre aktivitet på slutten 

Publisert Fredag 22. februar, 2019
 
Mer innhold
Instagram - Siste bilder tagget med #altformamma vises her

{{image.caption.text}}